Enerji İletim Hatları

Tamamladığı projelerdeki kalitesi ve zamanında teslim konularında öncü olan MİTAŞ Enerji, dünyanın farklı noktalarında enerji iletim ve dağıtım projelerini yüklenip başarıyla hayata geçiren dünya standartlarında anahtar teslim bir müteahhittir. Projenin komple tasarımı, satın alma ve anahtar teslimi inşaatı konularında yarım asrın üzerindeki deneyimin gururuyla; MİTAŞ Enerji, 132 kV gerilim seviyesinden 500 kV gerilim seviyesine kadar 5000 km'nin üzerinde havai iletim hattını başarıyla tesis etmiş ve devreye almıştır. Nitekim, 1980'lerin başından bu yana ana gerilim seviyesi ve yüksek gerilim omurgası olarak 400 kV iletim hatlarına sahip olan Türkiye Elektrik Şebekesinin yaklaşık %40'ını anahtar teslimi yüklenici olarak tamamlayan MİTAŞ Enerji'dir. MITAŞ Enerji, Türkiye’deki köklü deneyimlerinin ve başarılarının yanında, son 20 yılda Kuveyt, Irak, Libya ve Gürcistan'da sistem operatörlerine, uluslararası yatırımcılara ve petrol şirketlerine çok prestijli projelerde havai iletim hatlarını anahtar teslimi tesis etme ayrıcalığına erişmiştir. Müteahhitlik alanındaki gücü, özellikle komple mühendislik tasarımını, direk yük testlerini ve çelik direk seri imalatını şirket içerisinde yapabilme kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. Mitaş Enerji anahtar teslimi sözleşmelerini yürütürken, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma konularına çok başarılı bir geçmişe sahiptir. Mitaş Enerji, yetişmiş ve kalifiye profesyonelleri ve hat işçileri ile aşağıdaki hizmetleri sunmaktan ve yönetmekten gurur duyar:


  • Anahtar Teslimi Enerji Nakil Projelerinin Tüm Kontratsal ve Mühendislik Dokümanlarının Geliştirilmesi;
  • Enerji Nakil Hattı Tasarımı – Topoğrafik ve Jeoteknik Etütler, Hat Güzergahı Seçimi, Tevziyatı, Plan-Profil ve Malzeme Alım Listelerinin Oluşturulması;
  • Direk Tasarımı ve Yük Testi – Çelik Direk Yapısal Tasarımı, Temel Tasarımı, Yapısal Detaylandırma, Prototip Testi ve Direk Yük Testi;
  • Çelik Kafes ve Poligon Direk Seri İmalatları;
  • Yüksek Gerilim Havai Hat Malzemeleri Tedariği;
  • ENH İnşaat İşleri ve Temel İnşaatı;
  • Direk Montajı;
  • İletken, OPGW ve Diğer Topraklama Kablolarının Tel Çekimi;
  • Yüksek Gerilim İletim Hatlarının Test Edilmesi ve Devreye Alınması.