Kalite

Kalite, modern işletmelerde müşterileri yakalamak, elde tutmak ve tatmin etmek için en güçlü faktör olarak kabul edilir. Bunu göz önüne alarak MİTAŞ Enerji, sistematik bir planlama ve kalite iyileştirmeleri uygulayarak müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan ürün ve hizmetler sunma çabasıyla sektöründe kalite lideri olmuştur.

MİTAŞ Enerji'nin ISO 9001 kalite yönetim sistemi sadece ürün ve hizmet kalitesine değil, aynı zamanda bunu başarma araçlarına da odaklanmaktadır. Kalite araçlarını süreçlere entegre ederek ve kalite metriklerini uygulayarak, kalitenin sürdürülebilir olması sağlanmakta, buna paralel olarak verimliliğin, süreçlerin ve rekabet avantajının iyileştirilmesi; operasyonlardaki risklerin, hatalı ürünlerin ve atıkların azalması temin edilmektedir.

MİTAŞ Enerji, kalite yönetiminin uygulanmasını tedarik zincirine genişleterek yüksek kaliteli malzeme tedarikçileri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmaktadır.

ISO / IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş şirket içi laboratuvarlarında, çeşitli uluslararası standartlara uygun olarak çekme, sertlik, darbe, tahribatsız testler ve metalografik inceleme gerçekleştirilmektedir.

Mitaş Enerji; Kalite yönetim sistemi, kalite politikalarına ve hedeflerine ulaşmak için süreçleri, prosedürleri ve sorumlulukları belgeleyen resmi bir sistem olarak tanımlanır. Kalite Yönetim Sistemi, Mitaş Enerji'nin müşteri ve yasal gereklilikleri karşılaması ve etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmesi için faaliyetlerine yardımcı olur, destekler, koordine eder ve yönlendirir.