Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Uluslararası tanınmış bir müteahhit ve enerji iletim sektöründeki birçok kuruluşa güvenilir bir ortak olarak küresel zorluklara ve sorumluluklarımıza hazırız.


MPowering the World sloganımıza bağlı olarak, sürdürülebilir ve temiz enerjiyi tüm dünyadaki ihtiyaç duyan topluluklara iletmek için güvenilir ve etkili enerji iletim sistemleri geliştirmek, inşa etmek ve böylece toplulukların ve çevrenin gelişimine değerli bir katkıda bulunmak bizim görevimizdir.


Şirket ilkelerine ve performans hedeflerine dayalı entegre yönetim sistemimizde, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, karbon ayak izi, rüşvet ile mücadele, trafik güvenliği v e enerji verimliliği yönetimini etkin şekilde oluşturmak ve daha ileriye geliştirmek için farkındalığı teşvik etmek ve sürdürmek amacıyla sürekli çaba gösteriyoruz.


Bu kapsamda,


  • Müşterilerimizin, ortaklarımızın ve tüm diğer paydaşlarımızın şartlarının yanı sıra ilgili yasal düzenlemeler, standartlar ve iç kılavuzların gerekliliklerini sürekli geliştirdiğimiz şirket süreçlerimize etkin bir şekilde entegre ediyoruz.

  • Bütünsel ve kaliteli bir ürün sunmak için kalite liderliği hedefi ile çalışıyoruz.

  • Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımızla iş birliği yaparak ve katılımlarını sağlayarak tüm şirket süreçleri için uygunsuzluk ve kazalara karşı risk yönetimi tabanlı öğrenme kültürünü teşvik ediyoruz.

  • Kalite, çevre, karbon ayak izi, enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında performansımızı somut hedefler ve performans göstergeleri kullanarak ölçülebilir ve kontrol edilebilir kılıyor, kendimizi sürekli iyileştiriyoruz.

  • Faaliyetlerimizin tüm aşamasında, dünyadaki her canlının yaşama hakkına saygı göstererek, kaynakları koruyarak, karbon salınımını düşürerek, enerji verimliliğini artırarak çevresel etkileri önlemek için sorumluluk alıyor ve çevreyi korumayı taahhüt ediyoruz.

  • Uzun vadeli hareket ederek, iş kazalarını ve mesleki hastalıkları azaltıp çalışanlarımızın ve ilgili tarafların iş sağlığını korumak için sürekli eğitim ve öğretim yoluyla, daha refah ve ergonomik çalışma ortamının teşvik edilmesiyle her çalışanımıza yatırım yapıyoruz.

  • Bizi sektörde lider tutan güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı teknolojiyi edinmek ve uygulamak için çaba sarf ediyoruz.