Çevre

Mitaş Enerji çevre yönetim sistemi; Mitaş Enerji faaliyetlerinin çevresel performansını izlemesine, kontrol etmesine ve sürekli iyileştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir çerçevedir. Mitaş Enerji, çerçeveyi Mitaş Enerji'nin çevre stratejisini yapılandırmak için bir düzenleme ilkesi olarak kullanır.

Çevresel Yönetim Sistemi (ÇYS), paydaşlara ve ilgili taraflara gerçek önlem alındığını gösterirken faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltmak ve işletme verimliliklerini artırmak için de kullanılır.

Çevre Yönetim Sistemi, Mitaş Enerji'ye; faaliyetlerinin, çevresel performansını bütüncül bir şekilde belirlemek, yönetmek, izlemek ve kontrol etmek için yardım etmektedir. Örneğin, Mitaş Enerji'nin çevresel etkisinin bağlamını belirlemeye yardımcı olmak için risk değerlendirmeleri yapılacaktır. Daha sonra bu riskleri yönetmeye yardımcı olacak kontroller ve bunları azaltmak için tasarlanmış stratejiler devreye sokulacaktır.

Mitaş Enerji, Çevre Yönetim Sistemi uygulayarak faaliyetleriyle ilgili tüm çevresel konuları göz önünde bulundurur. Buna kaynak kullanımı, enerji ve su tüketimi, atık üretimi, karbon emisyonları ve etkili yerel biyolojik çeşitlilik dahildir ancak sadece bunlarla sınırlı değildir.