Sertifikalarımız

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2015

Mitaş Enerji; Kalite yönetim sistemi, kalite politikalarına ve hedeflerine ulaşmak için süreçleri, prosedürleri ve sorumlulukları belgeleyen resmi bir sistem olarak tanımlanır. Kalite Yönetim Sistemi, Mitaş Enerji'nin müşteri ve yasal gereklilikleri karşılaması ve etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmesi için faaliyetlerine yardımcı olur, destekler, koordine eder ve yönlendirir.

Görüntüle

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2015

Mitaş Enerji çevre yönetim sistemi; Mitaş Enerji faaliyetlerinin çevresel performansını izlemesine, kontrol etmesine ve sürekli iyileştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir çerçevedir. Mitaş Enerji, çerçeveyi Mitaş Enerji'nin çevre stratejisini yapılandırmak için bir düzenleme ilkesi olarak kullanır. Çevresel Yönetim Sistemi (ÇYS), paydaşlara ve ilgili taraflara gerçek önlem alındığını gösterirken faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltmak ve işletme verimliliklerini artırmak için de kullanılır. Çevre Yönetim Sistemi, Mitaş Enerji'ye; faaliyetlerinin, çevresel performansını bütüncül bir şekilde belirlemek, yönetmek, izlemek ve kontrol etmek için yardım etmektedir. Örneğin, Mitaş Enerji'nin çevresel etkisinin bağlamını belirlemeye yardımcı olmak için risk değerlendirmeleri yapılacaktır. Daha sonra bu riskleri yönetmeye yardımcı olacak kontroller ve bunları azaltmak için tasarlanmış stratejiler devreye sokulacaktır. Mitaş Enerji, Çevre Yönetim Sistemi uygulayarak faaliyetleriyle ilgili tüm çevresel konuları göz önünde bulundurur. Buna kaynak kullanımı, enerji ve su tüketimi, atık üretimi, karbon emisyonları ve etkili yerel biyolojik çeşitlilik dahildir ancak sadece bunlarla sınırlı değildir.

Görüntüle

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 45001:2018 & SCC**

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi Mitaş Enerji'nin belkemiğidir. Sadece çalışanlarımızı güvende tutmakla kalmıyor, aynı zamanda işimizdeki tüm ilgili tarafların bunu denemesini ve geliştirmesini kolaylaştırıyoruz. İş sağlığı ve güvenliğini duyduğunuzda, muhtemelen sizi doğrudan etkileyecektir. Aynı şey, güvenlik gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için de geçerlidir, ilgili taraflar olarak, Mitaş Enerji'nin bu gerekliliklere uyduğundan emin olması gereken sizlersiniz. Mitaş Enerji'de konu ne olursa olsun, bu toplantılarda bir sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin esas olduğu vurgulanacaktır. Bir sistemin devreye alınması hem çalışanlarımızı hem de işimizi koruyarak Mitaş Enerji faaliyetlerinin daha güvenli olmasına yardımcı olur. Mitaş Enerji'nin uzmanlığı bu sistemlerin kurulumunu çok daha kolay hale getiriyor. Projemizin boyutu ne olursa olsun, sağlık ve güvenlik politikaları her zaman çalışan refahı için geçerli olacaktır.

Görüntüle

Görüntüle

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 50001:2018

Mitaş Enerji; Enerji Yönetimi, kalite yönetim sistemi veya çevre yönetim sistemi gibi diğer iyi bilinen yönetim sistemleri için de kullanılan sürekli iyileştirme yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Bu, Mitaş Enerji'nin kalite ve çevre yönetimini iyileştirmeye yönelik genel çabalarımıza enerji yönetimini entegre etmesini kolaylaştırır. Enerji yönetimi, Mitaş Enerji'ye aşağıdakiler için bir gereksinimler çerçevesi sağlar:

  • • Enerjinin daha verimli kullanılması için bir politika geliştirmek
  • • Politikayı karşılamak için hedef ve amaçları belirlemek
  • • Enerji kullanımını daha iyi anlamak ve bununla ilgili kararlar almak için verileri kullanılması
  • • Sonuçları ölçülmesi
  • • Politikanın ne kadar iyi çalıştığını gözden geçirilmesi ve
  • • Enerji yönetimini sürekli iyileştirilmesi.

Görüntüle

YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 37001:2016

Yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi, dürüstlük, şeffaflık ve uygunluk kültürünü geliştirmeye yardımcı olan prosedürler, politikalar ve kontroller oluşturarak Mitaş Enerji'ye yolsuzlukla mücadelede yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Görüntüle

YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 39001:2012

Yönetim sisteminin, Mitaş Enerji'nin trafik güvenliğimizi iyileştirmesini ve ölen veya ağır yaralanan insan sayısını azaltmasını amaçlamaktadır.

Görüntüle

KARBON AYAK İZİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14064

Karbon yönetimi, CO2 emisyonlarını azaltmanın stratejik avantajlarını elde etmeye yönelik organize bir yaklaşımdır. Karbon yönetimi, Mitaş Enerji'nin CO2 emisyonlarını ve fosil yakıt kullanımını azaltma hedeflerimize odaklanmaya devam etmesine yardımcı olmaktadır.

Görüntüle

TSE KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

Görüntüle